บอกกล่าว

           ดินเป็นธาตุสถานะแข็ง สัญลักษณ์แห่งการก่อตั้ง เป็นธาตุเริ่มต้นในการกำเนิดทุกสิ่ง เสมือนแม่ผู้ให้ทั้งอาหาร ที่อยู่และสิ่งต่างๆ แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง เป็นฝ่ายที่รับลองคอยโอบอุ้มสิ่งต่างๆ สามารถสื่อถึง ความมั่นคง พละกำลัง ความอุดมสมบรูณ์และการเจริญเติบโตทั้งด้านการงานและการเงินด้วย

Advertisements