พระคเนศ, พระพิฆเนศ

4 กร สีฟ้า2พระพิฆเนศ ปางประทานพร 4 กร ขนาด 12 นิ้ว

4 พระคเนศร่ายรำทำสี

พระพิฆเนศ ปางเด็กร่ายรำ

คเนศประทานพรถือลูกแก้ว

พระพิฆเนศ ปางประทานพร ถือลูกแก้วสารพัดนืก

ปางเสวยสุข ส้มมุก 2

พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข

ทรัพย์มหาศาล

ประทานทรัพย์

Advertisements